Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162
Co to jest coaching? — F.C.C.

Co to jest coaching?

Rozwód i co dalej…

Początek coachingu

Pierwsze spotkanie Klienta z Coachem – sesja otwierająca. Podczas sesji następuje bliższe poznanie się Coacha i Klienta, omówienie zasad coachingu, poznanie oczekiwań Klienta. W wyniku sesji Klient podejmuje decyzję czy akceptuje współpracę z Coachem.

Proces Coachingu

Coaching jest prowadzony w formie indywidualnych spotkań Klienta z Coachem. Typowo składa się z ośmiu 60 – 90 minutowych sesji prowadzonych co 3 – 4 tygodnie. Pełny cykl coachingu trwa około 6 miesięcy.

Początkiem pracy jest ustalenie przez Klienta szczegółowego celu coachingu (jakie konkretne zmiany nastąpią za sześć miesięcy) oraz diagnoza obecnej sytuacji.

Pierwszy etap – analizowania danych, określania potrzeb rozwojowych, a także refleksji nad ważnymi wartościami i formułowania celów, jest kluczowy dla powodzenia procesu coachingu. Z reguły wypełnia on dwa do trzech spotkań.

Dzięki dokonanej diagnozie własnego potencjału i potrzeb rozwojowych, Klient zyskuje pełniejszy obraz własnej osoby i zrozumienie celów do których dąży. Na tej podstawie powstają plany aktywności, które Klient podejmie by zrealizować swoje cele. Rolą coacha na tym etapie jest wsparcie Klienta w podejmowaniu nowych aktywności poprzez omawianie konkretnych sytuacji, dawanie informacji zwrotnej, przydzielanie zadań, które pomogą w pokonaniu wewnętrznych ograniczeń.

Rezultaty procesu coachingu są różne w zależności od postawionych celów – np. równowaga między życiem osobistym i zawodowym, poprawa relacji, stworzenie planu kariery. Niezależnie od postawionego celu, w wyniku dobrze zrealizowanego procesu coachingu, Klient osiąga większą efektywność i satysfakcję we wszystkich obszarach swoich działań.

Zamknięcie procesu

Po odbyciu wszystkich zaplanowanych sesji następuje podsumowanie procesu. Omawiane są rezultaty coachingu, zmiany jakie zaszły w stosunku do założonych celów, dalszy plan rozwoju Klienta.