Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162
Podział majątku po rozwodzie — F.C.C.

Po rozwodzie

Podział majątku

Podział majątku po rozwodzie

W przypadku rozwodu pojawia się kwestia podziału majątku wspólnego (tzw. dorobkowego) małżonków.

Majątek można podzielić jednocześnie ze sprawą rozwodową, ale tylko wówczas, gdy nie ma sporu co do składników majątku wspólnego, co do sposobu podziału i rozliczeń. Jeśli jest jakikolwiek konflikt majątkowy, to sąd nie będzie się zajmował podziałem majątku. Zajmie się tylko kwestią rozwodu.

W takiej sytuacji majątek należy podzielić po orzeczeniu rozwodu. Jeśli w skład majątku wspólnego nie wchodzi nieruchomość, to małżonkowie sami mogą spisać umowę, w której dokonają rozliczeń. Gdy składnikiem majątku jest nieruchomość, to podział majątku musi być przeprowadzony u notariusza. Oczywiście jest to możliwe tylko wówczas, gdy małżonkowie są w stanie porozumieć się w kwestii podziału. Jeśli nie, to sprawę należy wnieść do sądu.

W trakcie sprawy sądowej o podział majątku wspólnego, sąd ustala przede wszystkim skład majątku wspólnego. Na tym tle dochodzi często do sporów między byłymi małżonkami. Dzieje się tak dlatego, że w trakcie trwania małżeństwa powstają zazwyczaj trzy masy majątkowe, które z czasem w sposób niekontrolowany ulegają wymieszaniu. Te trzy masy majątkowe to: majątek osobisty żony, majątek osobisty męża i majątek wspólny. Majątki osobiste powstają przede wszystkim z darowizn i spadków oraz ze składników majątku pochodzących sprzed zawarcia małżeństwa. W trakcie wspólnego życia składniki te są sprzedawane, kupowane nowe, budowane są wspólne domy na działkach będących wyłączną własnością jednego małżonka lub jego rodziców. Pojawia się konieczność dokonania wzajemnych rozliczeń z tytułu nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Od jakiegoś czasu podział majątku jest jeszcze bardziej skomplikowany, z uwagi na zaciągnięte przez małżonków kredyty hipoteczne. Istnieje konieczność bezpiecznego uregulowania kwestii spłaty kredytu po rozwodzie. Często bowiem zdarza się, że w wyniku podziału majątku mieszkanie przypada małżonkowi, który zobowiązuje się w prywatnej umowie (np. u notariusza), że będzie spłacał kredyt hipoteczny. Niestety taka umowa nie jest skuteczna wobec banku i może okazać się niebezpieczna dla drugiego małżonka. Zostaje on bowiem bez mieszkania będąc nadal dla banku dłużnikiem.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy podziale majątku, skontaktuj się z nami. Nie musisz obawiać się kosztów. Jeśli Twoje dochody są niskie, pomożemy Ci przygotować wniosek, aby sąd przydzielił Ci pełnomocnika z urzędu. Wówczas wynagrodzenie otrzymujemy nie od Ciebie tylko od sądu. O pełnomocnika z urzędu możesz wystąpić w każdym momencie. Również wówczas, gdy sprawa jest już w toku.