Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162
Intercyza — F.C.C.

Intercyza

Podział majątku

Rozdzielność majątkowa a podział majątku

Rozdzielność majątkowa jest często mylona z podziałem majątku. Tymczasem są dwie różne rzeczy.

Rozdzielność majątkowa jest zawsze faktem poprzedzającym podział majątku wspólnego. Rozdzielność majątkowa może powstać w różny sposób: na podstawie umowy małżeńskiej (intercyzy), w wyniku separacji, rozwodu, orzeczenia sądowego, upadłości małżonka, śmierci. Z chwilą rozdzielności ustaje wspólność majątkowa małżeńska a pojawia się współwłasność w częściach ułamkowych. Zazwyczaj ułamek każdego z małżonków wynosi ½ udziału w majątku. Ale jest to nadal współwłasność. Podział majątku ma na celu likwidację tej współwłasności i przyznanie każdemu z małżonków na wyłączną własność określonych składników majątku z ewentualną spłatą na rzecz drugiego małżonka.

Jeśli w skład majątku wspólnego nie wchodzi nieruchomość, to małżonkowie sami mogą spisać umowę, w której dokonają rozliczeń. Gdy składnikiem majątku jest nieruchomość, to podział majątku musi być przeprowadzony u notariusza. Oczywiście jest to możliwe tylko wówczas, gdy małżonkowie są w stanie porozumieć się w kwestii podziału. Jeśli nie, to sprawę należy wnieść do sądu.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy podziale majątku, skontaktuj się z nami. Nie musisz obawiać się kosztów. Jeśli Twoje dochody są niskie, pomożemy Ci przygotować wniosek, aby sąd przydzielił Ci pełnomocnika z urzędu. Wówczas wynagrodzenie otrzymujemy nie od Ciebie tylko od sądu. O pełnomocnika z urzędu możesz wystąpić w każdym momencie. Również wówczas, gdy sprawa jest już w toku.