Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162
Rozwód a separacja — F.C.C.

Rozwód a separacja

ABC rozwodu

Rozwód a separacja

Sytuacja prawna małżonków żyjących w separacji jest wyjątkowa.

Ale nie chodzi tu o separację tzw. faktyczną – gdy małżonkowie żyją w rozdzieleniu bez prawnego uregulowania swojej sytuacji. Ten rodzaj separacji nie ma żadnego wpływu na dziedziczenie małżonka. Małżonkowie dziedziczą po sobie tak samo, jak gdyby pozostawali we wspólnym pożyciu. Sytuację tą może zmienić tylko testament.

Chodzi tu o tzw. separację sądową tzn. obowiązującą między małżonkami na podstawie orzeczenia sądowego.

Separacja sądowa to taka instytucja, która pozwala na zachowanie pozorów małżeństwa.

Małżonków z orzeczoną separacją łączy tylko wspólne nazwisko oraz zakaz zawierania nowego małżeństwa. Poza tymi wyjątkami, sytuacja prawna takich małżonków jest taka jak małżonków rozwiedzionych.

Jest to bardzo widoczne w sferze majątkowej.

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku lub postanowienia separacyjnego powstaje między małżonkami przymusowa rozdzielność majątkowa oraz zakaz dziedziczenia ustawowego.

A więc małżonkowie będący w separacji sądowej nie dziedziczą po sobie. Spadek w całości otrzymają dzieci, a w przypadku ich braku – inni krewni.

I może dlatego, że tych różnić pomiędzy rozwodem a separacją jest tak niewiele, to separacja nie jest w Polsce popularnym rozwiązaniem.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie rozwodowej lub o separację, skontaktuj się z nami.