Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Tarczynska_Anna/www/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 162
Rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie — F.C.C.

Orzekanie o winie

ABC rozwodu

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest jednym z trzech możliwych wyroków, które wydaje sąd rozwiązując małżeństwo.

Dwa pozostałe to: rozwód z orzekaniem o wyłącznej winie jednego z małżonków oraz rozwód z winy obojga małżonków (sytuacje te opisane zostały niżej).

Rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony przez sąd tylko wówczas, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę. Jeśli któryś z małżonków się sprzeciwi – sąd zobowiązany jest ustalić, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Rozwód bez orzekania o winie udzielany jest zazwyczaj bardzo szybko – na pierwszej lub drugiej rozprawie sądowej (o ile między małżonkami nie ma konfliktu w kwestii wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi). Sąd nie prowadzi bowiem długotrwałego postępowania dowodowego w celu ustalenia winy za rozkład pożycia.

Rozwód bez orzekania o winie ma swoje konsekwencje w kwestii alimentów między rozwiedzionymi małżonkami. Obowiązek alimentacyjny wygasa w tym przypadku po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jedynie w wyjątkowych wypadkach obowiązek ten może być przedłużony przez sąd.

Pamiętaj, jeśli wystąpiłeś (wystąpiłaś) do sądu o rozwód bez orzekania o winie, to w trakcie trwania sprawy sądowej możesz zawsze zmienić swoje stanowisko i żądać rozwodu z orzekaniem o winie.

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie może dotyczyć dwóch sytuacji:

  • gdy orzekanie o winie dotyczy wyłącznie jednego małżonka (drugi pozostanie niewinny rozkładu związku)
  • gdy orzekanie o winie dotyczy obojga małżonków

W obu tych przypadkach postępowanie sądowe jest zazwyczaj długotrwałe i wyczerpujące małżonków emocjonalnie. Dość często jednak małżonkowie decydują się na nie, z uwagi na „korzyści”, jakie daje rozwód z orzekaniem o winie. Chodzi przede wszystkim o obowiązek alimentacyjny małżonka winnego. Obowiązek ten może trwać nawet dożywotnio, niezależnie od tego czy sąd orzekł wyłączną winę jednego z małżonków czy winę obojga małżonków. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny wygasa po 5 latach od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Pamiętaj, jeśli wystąpiłeś (wystąpiłaś) do sądu o rozwód z orzekaniem o winie, to w trakcie trwania sprawy sądowej możesz zawsze zmienić swoje stanowisko i żądać rozwodu bez orzekania o winie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie rozwodowej, skontaktuj się z nami.